บางพระ บ้านตลาดล่าง ตำบลบางพระ
 
 
หมู่บ้านท่องเที่ยว OVC หรือ OTOP Village Champion
ประสบการณ์ใหม่
ในการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
ของชุมชนในชนบทที่เลือนหายไปจากสังคมเมือง ชาวบ้านทุกคนยินดี
ให้นักท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของคนในชุมชนที่
มีลักษณะเฉพาะถิ่นด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทดลองทำด้วยตนเอง ทั้งทอผ้า
ทำนา ปลูกแตง เป่าแคน ทำขนม ปรุงอาหารพื้นบ้าน ขี่ช้าง ล่องแพชมป่าเขา
ธรรมชาติ ออกเรือไดหมึก หาปลา และพักโฮมสเตย์ที่บ้านของชาวบ้านเอง
บ้านตลาดล่าง หมู่ ๑ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วิถีประมงพื้นบ้านชายฝั่งตะวันออก

บ้านตลาดล่างหรือท้ายบ้าน หมู่ที่ ๑ ชุมชนชายทะเลที่ชาวบ้านยังคงประกอบอาชีพประมงชายฝั่งแบบพื้นบ้านตาม
วิถีทางบรรพบุรุษได้ทำกันมากว่า ๒๐๐ ปี ตลอดแนวชายหาดของพื้นที่บ้าน
ตลาดล่าง ยังคงมีภาพของวิถีชีวิตของชาวเลพื้นบ้าน ที่กำลังต่อเรือประมงขนาดเล็ก ถักอวนซ่อมแหทำเครื่องมือประมง คัดแยกปูทะเลเป็น ๆ หรือตกลงซื้อขายปลาสด
หมึกตัวโตที่พึ่งนำขึ้นจากเรือที่ออกไปเมื่อคืนก่อน รวมทั้งชาวเลที่กำลังแคะหอยนางรม เขี่ยหอยกระปุกตามชายหาด
 
 
ท่ามกลางชีวิตคนเมืองและความบันเทิงของเมืองชลบุรี บ้านตลาดล่าง ชุมชนชาวเล ริมชายฝั่งอ่าวไทย ยังคงต้อนรับผู้มาเยือนด้วยวิถีพื้นบ้าน และสัมผัสประสบการณ์ร่วมด้วยการออกเรือล้อมอวนจับปลา ตกหมึก หาหอยตามชายหาดหรือนอนบ้านพักโฮมสเตย์ รับประทานอาหารทะเลสด ๆ และอาหารตามตำหรับชาวบ้านอย่างปลาทูต้มเค็ม ก่อนจะฟังเรื่องราวของชุมชนบ้านตลาดล่างและชุมชนบางพระที่เก่าแก่มานาน
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
บ้านตลาดล่าง หมู่ ๑ อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางพระ เป็นชุมชนเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ที่เรียกว่า บ้านตลาดล่าง เพราะเป็นท่าเรือแหล่งค้าขายแห่งแรกของตำบล ที่รับซื้อสินค้าและนำไปขายต่อไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร ไม้ หรือสิ่งของจิปาถะโดยมีท่าเรือขนถ่ายสินค้าอยู่บริเวณปากคลองสุครีพ และเพราะมีคนจีนเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า บ้านเจ๊ก
ท่านอยู่หน้า 1